Οι Δράσεις μας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στο διάστημα δραστηριοποίησής της, έχει διαγράψει μια σταθερή πορεία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο έργο στην υποστήριξη παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Χανίων υλοποιεί το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Χανίων που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Αναλυτικότερα:

Περισσότερα...

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Αργολίδας για την υλοποίηση των δράσεων του ΤΕΒΑ και έχει την ευθύνη προετοιμασίας, οργάνωσης και υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων υποστήριξης 1345 ωφελουμένων του προγράμματος και των οικογενειών τους. Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται από τον 9/2016 για την περίοδο 2016-2017 και περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελουμένων (πληροφόρηση, ενδυνάμωση  και κοινωνική  ένταξη)
  • Συμβουλευτική  ωφελουμένων (ψυχοκοινωνική στήριξη  & ενδυνάμωση)
  • Εκπαίδευση των ωφελουμένων στην αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης
  • Παροχή Διατροφικών Συμβουλών – Ενίσχυση της πρόληψης στην αγωγή υγείας
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών – εργαστήρια πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων

Πληροφορίες κα. Αραμπού Μαριάννα, τηλ. 27520-99406

Αγρίνιο - Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους κοινωνικά ασθενέστερους, υλοποιώντας το έργο “Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου”, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ενισχύονται και δημιουργούνται: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου & Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερα...

αποθηκεύστε τον adobe reader