ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οριστικοί Πίνακες Επιλογής ΚΟΧ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής

xlsΟριστικός Πίνακας Προσληπτέων

xlsΟριστικός Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

xlsΟριστικός Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας


Αποτελέσματα Προγράμματος ΚΟΧ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

xlsΠίνακας Προσληπτέων

xlsΠίνακας Απορριπτέων

xlsΠίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

xlsΠίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

pdfΟδηγίες προς ωφελούμενους

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 - Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής.

Υποβολή Αιτήσεων από 05/09/2012 έως 14/09/2012

pdfΠρόσκληση Περιφέρειας Αττικής

pdfΣυμπληρωματικό Πρακτικό Ανάρτησης

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

eu logo

αποθηκεύστε τον adobe reader