Άνευ κατηγορίας

Η Ταυτότητά μας

Μια ομάδα κοινωνικά ευαίσθητων ανθρώπων με καινοτόμο και συνεργατικό πνεύμα ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της εποχής για μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικής δραστηριότητας συμμετοχής, δράσης και αλληλεγγύης.

Το 2008 ιδρύσαμε μια Μη Κερδοσκοπική – Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τη διαμόρφωση όρων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη συνύφανση κοινωνικών, οικονομικών κα περιβαλλοντικών παραγόντων.

Είναι μια δέσμευση ανθρώπων στην κοινωνική οικονομία και προσφορά.

Εμείς στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗεστιάζουμε τοπικά, αλλά και δικτυακά με συνέργειες και ανταλλαγή εμπειριών, δημιουργώντας έναν κύκλο αλληλεγγύης και ευθύνης.

Συμμαχούμε με τις ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας, της πολιτικής και της επιστήμης, που συμβαδίζει με τα συλλογικά μας όνειρα.

Μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες, με κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις πολιτών, αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για:

 • Ενημέρωση και προτροπή των πολιτών και των φορέων στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Συνοχής.
 • Αντιμετώπισης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων.
 • Ανάπτυξη της κοινωνικής & πράσινης οικονομίας.
 • Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, των Δήμων και της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις, διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις.
 • Μελέτη και έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και θεμάτων τοπικής ανάπτυξης.
 • Διοργάνωση διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που στηρίζουν και προωθούν την απασχόληση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
 

     Ετήσιοι Απολογισμοί

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση πολιτικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αποτυπώνεται και στους Απολογισμούς της εταιρίας.

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009-2011

Υπό κατασκευή

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (άτομα ή οικογένειες) και σε αστέγους.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα άτομα ή οι οικογένειες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ΚΕΑ, πρέπει να πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τα ακόλουθα τρία κριτήρια που αφορούν σε:

 • Εισόδημα
 • Περιουσία
 • Διαμονή

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εισοδηματική Ενίσχυση: Η ενίσχυση αφόρα στην εξασφάλιση εισοδήματος -ή τη συμπλήρωσή του- στα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι 200€/μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100€/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50€/μήνα για κάθε ανήλικο. Το τελικό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του νοικοκυριού και του Εισοδήματος του ωφελούμενου νοικοκυριού τους 6 τελευταίους μήνες πριν την ένταξη στο Πρόγραμμα.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Το ΚΕΑ προβλέπει τη διασύνδεση των νοικοκυριών -κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους- με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά, αφορούν σε επιδότηση ενοικίου, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, ένταξη στο πρόγραμμα διανομών γευμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), σχολικά γεύματα, παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχων ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες Ενεργοποίησης για Επιστροφή στην Εργασία και την Κοινωνική Επανένταξη: Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, εφόσον δύνανται να εργαστούν, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω υπηρεσιών απασχόλησης:

 • Διευκόλυνση στην εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
 • Ένταξη σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Ποια είναι η μονάδα που υποβάλει την Αίτηση; Το νοικοκυριό, δηλαδή όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη
 • Πού υποβάλλεται η Αίτηση; Στους Δήμους, στα ΚΕΠ ή απευθείας στο www.keaprogram.gr
 • Ποιος πρέπει να υποβάλει την Αίτηση; Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Ποιος υπογράφει το Έντυπο Συναίνεσης; Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών

Οι Δήμοι, μέσω των υπηρεσιών Πρόνοιας και των Κέντρων Κοινότητας, είναι αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους πολίτες, σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα KEA, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης.

ERASMUS+

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

erasmus top(Κωδικός έργου - 2017-1-EL01-KA104-035740)

Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ανάπτυξη πολιτικών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η ένταξη των προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κοινωνιών υποδοχής διαμορφώνουν μια νέα πρόκληση για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τοπικών σχεδίων που διασυνδέουν τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με τη δυναμική της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις πλέον καλές πρακτικές διαπολιτισμικής μεσολάβησης αποτελούν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και πολύ περισσότερο στο εθνικό πλαίσιο.

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να λειτουργήσουν ως διευκολυντές (facilitators) των συνολικών δράσεων κοινωνικής ένταξης με την αξιοποίηση των πλέον κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για τους ωφελούμενους - μέλη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας είναι αναγκαία  προϋπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διάσταση δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών, εθελοντών και συνεργαζόμενων  εκπαιδευτών της σε κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων για την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης και στη μεταφορά των πλέον καλών πρακτικών:

 • στο σχεδιασμό,  στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης
 • στη διακυβέρνηση της κοινωνικής πολιτικής
 • στην αναζήτηση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του πλέγματος κοινωνικής προστασίας
 • στην πρόληψη της παιδικής φτώχειας
 • στην ένταξη των προσφύγων

Σε αυτό το πλαίσιο συντονίζει το Σχέδιο Δράσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κωδικός έργου - 2017-1-EL01-KA104-035740).

To Σχέδιο περιλαμβάνει 3 Δράσεις:

 • Εκπαιδευτική προετοιμασία – θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσω μικτής μάθησης
 • Μαθησιακή κινητικότητα μέσω job shadowing  (παρακολούθηση εργασίας) σε τρεις χώρες μέλη της ΕΕ
 • Συνεργασία και δικτύωση των ωφελούμενων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και εργαστηρίων (workshops)

Στις δράσεις του Σχεδίου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτές ενηλίκων, εθελοντές και στελέχη της Διάστασης που συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Πελοπόννησο. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται στο πλαίσιο δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:

 • η Βελτίωση των προσφερόμενων δράσεων και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
 • η Προώθηση των ολοκληρωμένων σχεδίων κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο
 • η Στρατηγική ανάπτυξη των συνεργαζόμενων φορέων στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.
 • η Ανάπτυξη προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ένταξη των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο
 • η Υποστήριξη διακρατικών δικτύων συνεργασίας σε επίπεδο κοινωνικών δομών και επαγγελματιών στο πεδίο

Το έργο υλοποιείται με τη σύμπραξη και ενεργό συμμετοχή  τριών Διακρατικών εταίρων:

 • Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland gGmbH (Γερμανία). Αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασίας φορέων της αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και εξειδικευμένων εταιρειών στη Βαυαρία και έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Ιδρυτικός του εταίρος, είναι μεταξύ άλλων ο ιδιαίτερα γνωστός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Herzogsägmühle, που ιδρύθηκε το 1894 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • Sudformazione srl (Ιταλία). Είναι μια εξειδικευμένη εταιρία εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί από το 2007 στο Bari και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης από το 2013 έχει ιδρύσει την IDEAcademy που εστιάζεται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της δημιουργικής οικονομίας.
 • EU-ROM Training & Consultancy Ltd (Ρουμανία). Είναι ένας αναγνωρισμένος φορέας κατάρτισης στη Ρουμανία με έδρα το Βουκουρέστι, πιστοποιημένος μεταξύ άλλων στα αντικείμενα Career Guidance Counseling, Project Management, Train the Trainers, Cultural Management. Από το 2016 συντονίζει το έργο eGuide Training Tools for Quality in Career Guidance (Erasmus + / KA2) και έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων & κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο στη Ρουμανία.
erasmus bottom

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+ pdfΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ERASMUS+

Οι Στόχοι μας

Η αειφόρος τοπική ανάπτυξη μέσα από την υποστήριξη και ανάδειξη της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας. Μια ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων, του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής συμμετοχής υπηρετείται το όραμα για την δυναμική ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης που εξασφαλίζει τόσο την προώθηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, όσο και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Στη ΜΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, προτεραιότητα μας είναι η κοινωνική οικονομία, που δημιουργεί κέρδος, αλλά δεν προσδιορίζεται από το κέρδος.

Κεντρικό σημείο αναφοράς μας μια οικονομία που ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό, σέβεται και πλουτίζει τη φύση, προσανατολισμένη στους στόχους της επίτευξης μιας Κοινωνικής και Συλλογικής Ευημερίας.

Αναπτύσσουμε τις δημιουργικές μας ενέργειες και δράσεις με προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, τώρα και στο μέλλον.

Θεμέλιο της δραστηριοποίησής μας είναι οι ανθρώπινοι πόροι, το κοινωνικό κεφάλαιο και ο κοινωνικός χαρακτήρας της ανάπτυξης, η κοινωνική ζήτηση για συλλογικό όφελος και η κοινωνική προσφορά.

Η στρατηγική μας εκπορεύεται από τις βασικές αρχές της κοινωνικής καινοτομίας και πλαισιώνεται από τις πρακτικές της συμμετοχικής δράσης. Προβάλλει την κοινωνική ανταμοιβή και την οικονομική ανταπόδοση ως αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής οργάνωσης.

Για μια οικονομία της ποικιλομορφίας, όπου σε κάθε άνθρωπο αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο επιχειρείν και τον αυτό-προσδιορισμό με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.

Βασικός κορμός αυτής της οικονομίας και ανυπέρβλητος συντελεστής ποιότητας στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που υπηρετούμε με συνέπεια και σεβασμό

 • στον άνθρωπο,
 • την κοινωνία,
 • το περιβάλλον.

Καλωσήλθατε

Είμαστε ενεργοί πολίτες που πιστεύουμε στην κοινωνική καινοτομία, στην αλληλεγγύη και τη συμμετοχική δράση. Στόχος μας είναι η προώθηση μιας νέας επιχειρηματικότητας που αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο, δημιουργεί απασχόληση και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Βασική αρχή μας η διαφάνεια γι’ αυτό επικοινωνούμε και μέσω διαδικτύου, ώστε να ενημερώνουμε διαρκώς, έγκυρα και έγκαιρα για όλες τις παρεμβάσεις μας, τα προγράμματα και τα αποτελέσματά τους.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΙΤΟΜΙΑΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

αποθηκεύστε τον adobe reader