Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στις 17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων και της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ. Εκεί έγινε λεπτομερής παρουσίαση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΕΙΕΑΔ) αναφορικά με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από ορισμένες Κοινωνικές Συμπράξεις, αναφέρθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο που ολοκληρώνεται καθώς και προτάσεις για την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων των δικαιούχων.

Περισσότερα...

Επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής για Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Προμήθειες στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ

Δημοσιεύτηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ με στόχο την παροχή κατευθύνσεων οδηγιών και ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Περισσότερα...

Πρόσληψη Στελεχών Συμβουλευτικής

(Κοινωνικών Λειτουργών/ Ψυχολόγων)

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Στελέχη Συμβουλευτικής (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα για το έργο:

Περισσότερα...

Συνεργασία με στελέχη συμβουλευτικής

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Στελέχη Συμβουλευτικής, για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο.

Περισσότερα...

ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ο Δήμος Αγρινίου, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, υλοποιούν το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερα...